POTMIX ASPHALT MASTIC

Asphalt Mastic används till hållbara och täta reparationer av beläggningsskador och asfaltering av mindre ytor. Denna asfalt i patenterad granulat-form är tillverkad enligt EU normen 13108-6 för gjutasfalter. Den ger mycket hårda och slitstarka lagningar på minimal tid (trafikpåsläpp inom 15-30 minuter). Asphalt Mastic uppvärms med en handbrännare eller i bitumenkokare. Den är lösningsmedelsfri!

Levereras i 15 kg hink.

POTMIX ASPHALT MASTIC