POTMIX ASPHALT HARDTOP

Hardtop är idealisk asfaltmassa för reparationer av vägens slitlager. Asfaltmassan stelnar i kontakt med luft och tillsammans med komprimering blir resultatet en asfaltlagning i klass med varmasfalt. För optimal utläggning bör produkten uppvärmas i en Potmix Asphalt Microbox innan användandet. Trafikpåsläpp kan med fördel ske omedelbart efter utläggning.

Levereras i 20 kg hinkar.

POTMIX ASPHALT HARDTOP