POTMIX ASPHALT CRACK FILLER

Crack Filler är idealisk för spricklagning av upp till 2 cm breda asfalt- och betongskador. Produkten kännetecknas av god permanent elasticitet och permanent plasticitet med utmärkt motståndskraft mot extrema temperaturer, åldrande och vittring. Den har mycket god vidhäftning mot asfalt och andra fasta byggmaterial och har låg klibbighet. Härdningstid vid 25°C till fullständig hårdhet är ca en timme, men kan flisas/dammas för att tillåta trafik inom 15 minuter. Crack Filler är lösningsmedelsfri!

Levereras i 280 ml patroner för användning med fogspruta och i 5 kg hinkar.

POTMIX ASPHALT CRACK FILLER