AQUA PATCH ASPHALT

Aqua Patch Asphalt är marknadens mest hållbara och slitstarkaste kallasfalt. Produkten är den enda kalla asfalten som har samma kvalitativa egenskaper som varmasfalt (se varubladet). Asfalten stelnar i kontakt med vatten och innehåller inga miljöfarliga ingredienser och är lösningsmedelsfri! Trafikpåsläpp kan ske direkt efter lagning och Aqua Patch Asphalt fungerar lika bra sommar- som vintertid.

Levereras i 14 kg och 20 kg säckar.

AQUA PATCH ASPHALT