POTMIX ASPHALT RELEASE

Potmix Asphalt Release är marknadens effektivaste släppmedel för ytor, maskiner och verktyg som kommer i kontakt med bituminösa produkter. Släppmedlet skyddar mot bituminets vidhäftning utan att ha sönder bituminet som RME (rapsoljederivat) och diesel. Innehållet består av unika naturliga fett-derivat och ytaktiva medel. Då produkten även helt saknar flampunkt kan den med fördel även användas i heta områden utan säkerhetsrisk. Dessutom är produkten lösningsmedelsfri och direkt från oss leverantören kan den fås till marknadens bästa pris.

Levereras i 5 l & 25 l dunkar, 200 l fat och 1000 l IBC.

POTMIX ASPHALT RELEASE