Aqua Patch Asphalt lanserad

Aqua Patch Asphalt, en premium reparationsasfalt-produkt, är nu tillgänglig för våra nordiska kunder. Produkten är den mest slitstarkaste och hårdaste kalla reparationsasfalten på marknaden, och den enda som verkligen kan mäta sig med varmasfaltens kvalitet. Asfalten härdar i kontakt med vatten och innehåller inga farliga ämnen eller lösningsmedel. Är detta det bästa kalla reparationsasfalten någonsin? Ja, det är det verkligen och vi levererar den med ett unikt hållbarhetsgaranti!